ผลงาน:

- งานไซโลสำหรับเก็บเมล็ดทานตะวันและเครื่องจักรผลิตน้ำมันทานตะวัน

- ตัวอย่างงานโครงการอื่นๆ

DRYER

- PRODUCT OF EXTRUDER

Dog bones
Dog bones
Pets food 12 mm.
Pets food 12 mm.
Fish feed 5 mm.
Fish feed 5 mm.
Fish feed 2 mm.
Fish feed 2 mm.

Fish feed 2 mm.
Fish feed 2 mm.
Fish feed 0.9 mm.
Fish feed 0.9 mm.
Bird food 4 mm.
Bird food 4 mm.