สินค้าและบริการ

             เราเป็นผู้จัดหาเครื่องจักร / อุปกรณ์ / อะใหล่ ทั้งนำเข้าและผลิตในประเทศ ที่ใช้ในธุระกิจเกษตรอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในธุระกิจอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังบริการจัดหาอะไหล่ทั่วไป เช่น " SEW " Gear Motor  สินค้าและบริการ Steam / Water / Pneumatic valve , อะไหล่ต่างๆของ Extruder เช่น Cutter die / Die / Screw Extruder / Barrel / Sleeve / ซีลและลูกปืน , อะไหล่ Dryer , อะไหล่ของเครื่องจักรต่างๆของโรงงานผลิตอาหารสัตว์

 - Feed mill equipments
 - Grain storage equipment
 - Material Handling System
 - Bin and steel structure
 - Ware house construction
 - Electrical processing control
 - Truck dump and semi trailer
 - Computerize process control
 - Food processing machinery
 - Mixing and Grinding system
 - Stainless steel work
 - Steam and Hot air system
 - Extruder ,Dryer and Cooler 
 

" Make to Order "

Spare Part of Extruder & Dryer

SPARE PART OF EXTRUDER & DRYER
 
SPARE PART OF EXTRUDER & DRYER
SPARE PART OF EXTRUDER & DRYER
SPARE PART OF EXTRUDER & DRYER

riverconsulting.com rogersinternational.net Zhengchang CO.,LTD. GSI Group, LLC